Föreningen "Mö Finns" bildades 2014. Vi är en förening för cancerdrabbade och anhöriga i Härjedalen. Tyvärr drabbas fler och fler av den lömska sjukdomen. Föreningens syfte är att vara en samtalspartner under den tuffa tid som behandlingen pågår samt även efter behandlingen. 

(Mö är ett Härjedalskt ord och betyder vi)